31st Congress of Nordic Historians

Det 31. Nordiske Historikermøde

Den 13.-15. august 2025 afholdes det 31. Nordiske Historikermøde på Islands Universitet i Reykjavik.

The 31st Congress of Nordic Historians will be held at the University of Iceland in Reykjavík, August 13-15, 2025.

Quick Links
Registration

Reykjavík, Iceland
August 13 - 15, 2025

News

NHM 2025

Velkommen / Welcome

Velkommen

Den 13.-15. august 2025 afholdes det 31. Nordiske Historikermøde på Islands Universitet i Reykjavik. Det Nordiske Historikermøde er et vigtigt mødested for historikere og alle dem som arbejder med historie i området. Mødet er en enestående mulighed for at udforske både fagets nyudviklinger samt utallige potentialer for både forskning og formidling indenfor nordisk historie.

Konferencens tema er GRÆNSER og lægger vægt på at undersøge dynamiske processer, både igennem historien og inden for historiefagets udvikling.

Læs Mere →

Welcome

The 31st Congress of Nordic Historians will be held at the University of Iceland in Reykjavík, August 13-15, 2025. The Congress of Nordic Historians is an important meeting place for historians and all those who work with history in the Nordic region. It provides a unique opportunity for historians to explore both new developments in the field and develop possibilities for research and outreach.

The theme of the conference is BOUNDARIES and emphasizes the examination of dynamic processes, both throughout historical time periods and within the development of the subject of history.

Read More →

NHM 2025

Om Nordiske Historikermode​

Der har været afholdt nordiske historikermøder siden 1905. Formålet med møderne er at give historikere mulighed for at mødes med fagfæller på tværs af de nordiske lande med henblik på vidensudveksling, netværksdannelse og gensidig inspiration.

NHM 2025

Important dates

December 2023

Abstracts

Abstract submission opens

December 2023

07.06.2024

Abstracts

Abstract submission closes

07.06.2024

15.08.2024

Abstracts

Abstracts acceptance

15.08.2024

01.12.2024

Registration

Registration opens

01.12.2024

13 - 15 August 2025

NHM 2025

Det 31. Nordiske Historikermøde

13 - 15 August 2025

Welcome to NHM 2025

We look forward to seeing you in Reykjavik on 13 - 15 August 2025

Scroll to Top